Msb påverkan valet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

23 augusti Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ännu inte noterat någon samordnad kampanj riktad mot valet, men varnar för ökad spridning av desinformation nu när valrörelsen.

  Den 1 januari bildades Myndigheten

Informationspåverkan vid val. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tittat på hur informationspåverkan kan påverka det svenska valets genomförande. MSB har också tagit fram en handbok i att möta informationspåverkan. Informationspåverkan, eller kognitiva påverkansaktiviteter, från främmande makt genomförs i syfte.

Fallen har analyserats utifrån vetenskapsfilosofiska

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar nu för att påverkan på det svenska valet i Sverige i höst ska bli så liten som möjligt. – Det kan finnas aktörer som vill påverka.

En viktig samhällsfunktion är nödvändig

MSB och andra myndigheter kraftsamlar för att möta risken för valpåverkan. Få konkreta incidenter har blivit kända – men Aftonbladet kan i dag presentera MSB:s lista över misstänkta fall som.


Hemliga val – väljaren måste

Svenska myndigheter har inte sett någon större påverkansoperation riktad mot det svenska valet, men risken är inte över, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 • Kursen syftar till att utveckla

 • msb påverkan valet


 • Kursen vänder sig till

  – Det finns väldigt många metoder som främmande makter kan ta till för att påverka valet. Det kan röra sig om allt ifrån manipulation av valsedlar till att med hjälp av elektroniska medel visa missvisande röstningsresultat, säger Mikael Tofvesson, som är operativ chef för MSB:s arbete inför valet, till Computer Sweden och.

  Kursen syftar till att utveckla

 • – Sedan har vi kunnat se att främmande makt bedriver påverkan mot Sverige och det spelar så klart in i valet, säger Mikael Tofvesson, biträdande avdelningschef på MSB:s operativa avdelning, men tillägger: – Vi ser just nu ingen specifik och samordnad kampanj riktad mot valet. Kritisk tid.


 • Det handlar om säkerhetsskydd

  Även under valdagen har MSB en stab på plats för att identifiera eventuella påverkansförsök från främmande makt. Det kan handla om försök att störa processen eller påverka förtroendet för valresultatet eller framtida regeringsbildning. Hittills har det varit lugnt.