Vad skulle hända om vattenkraft var vanligare

  Vattenkraft i sverige

Vattenkraftverken påverkar sötvattenekosystemet och utarmar den biologiska mångfalden uppströms och nedströms genom att förändra vattenflödet och blockera vandringsvägar för fisk och andra migrerande arter. Naturliga strömsträckor försvinner och syresättningen av botten påverkas.

Fördelar med vattenkraft

Det man vanligen avser med vattenkraft är utvinning av den lägesenergi som vattnet har fått i sitt naturliga kretslopp genom soldriven avdunstning följt av nederbörd på högre liggande markområden. Vatten från regn eller smält is/snö samlas upp i floder och sjöar.

Hur fungerar vattenkraft

 • Fördelar och nackdelar En fördel med vattenkraften — till skillnad från vindkraft — var att den kunde lagras. Detta gjorde man genom att dämma upp vattendrag och magasinera vattnet i dammar. Vattnet kunde sedan tappas ut efter hand och hålla produktionen igång.
 • Vattenkraft nackdelar

  Faktablad Hur fungerar vattenkraft? Faktablad Hur fungerar vattenkraft? Vattenkraft är ett förnybart energislag som innebär att man fångar energin som finns i strömmande vatten. Här hittar du kortfattad fakta om vattenkraft, hur det fungerar och vilka för- och nackdelar vattenkraften har.


  Fakta om vattenkraft

  Geografi Samhällskunskap Hem Länkar Fakta om vattenkraft Fakta om vattenkraft Fakta om vattenkraft Naturskyddsföreningens faktablad om vattenkraft. Hur fungerar ett vattenkraftverk? Vilka är fördelarna med vattenkraft? Vad har vattenkraft för påverkan på miljön? Kategorier: Energikällor Taggar: Vattenkraft Senast uppdaterad: 3 augusti


  Är vattenkraft förnybar

   Torrfåra/tub. Vattenkraftstub. Foto: Olle Vixner Hübinette. Torrfåror är flodens/älvens/åns fåra nedströms ett kraftverk och som är helt torrlagt om kraftverket tar allt vatten till produktion av el. Vattnet leds till en tunnel eller en tub förbi torrfåran för att återföras till naturfrågan långt nedströms.

  Hur påverkar vattenkraft miljön

  Vattnet leds igenom en kraftstation med elektrisk generator. De första vattenkraftverken fanns i Kina och Sydamerika för omkring 2 år sedan där den användes för att mala säd. [ 1] Åtminstone på talet utnyttjades vattenkraften i Sverige för att ta vara på skog och malm. Omkring år byggdes de första vattenkraftsanläggningarna i Norden.

  Vad är vattenkraft

  Fattiga får det svårare. Ohälsa och sjukdomar hos fattiga människor sprider sig snabbare i och med klimatförändringarna. Perioder av extremhetta kan göra vissa områden omöjliga att bo i. Extremväder, torka och andra klimatförändringar gör att skördar blir sämre och slås ut oftare. Vattenbrist kan öka i vissa regioner.
 • Hur fungerar vattenkraft
 • Vattenkraft nackdelar
 • vad skulle hända om vattenkraft var vanligare