Hur fuktigt får det

  80 luftfuktighet inomhus

Hur fuktigt ska det vara inomhus. Den relativa luftfuktigheten inomhus bör ligga omkring % men fuktigheten bedöms även utifrån säsong (sommar/vinter). Vad kan man göra åt fuktskador? Det väsentliga vid en konstaterad fuktskada i hemmet är att lokalisera och behandla skadan samt orsaken till att skadan uppstod.

Fuktigt inomhus på sommaren

Fukt betyder i allmänhet vatten bundet i ett material eller vattenånga i luft. Fukt är av stor betydelse för såväl materialegenskaper som materialets beständighet. Fuktkvoten, andelen fukt i ett material, anges oftast i kilogram vatten per kilogram torrvikt eller i viktprocent.


Sänka luftfuktighet inomhus

Fukt är helt vanligt vatten, det finns alltid en viss mängd vatten – vattenånga – i luften. Ju högre temperatur det är utomhus, desto mer fukt kan luften bära. För att byggnader och människor ska må bra krävs en viss mängd fukt – det ska varken vara för torrt eller för fuktigt.

Gränsvärde fukt i trä

 • Fukt kan skada all elektronik och få mögel och svamp att frodas, något som kan bli kostsamt att hantera på sikt. Med risk för mögel på väggarna och ett tunt lager av fukt över dina ägodelar, inte minst elektronik, så är det viktigt att tänka på luftfuktigheten hemma och agera för att påverka den.


 • Vad är hög luftfuktighet

  Inomhusluften bör ha en fuktighet på 35 – 65 %. Är luften fuktigare föreligger högre risk för fuktskador. Med en fuktmätare kan du enkelt kontrollera fukten i luften under en period för att se om luftavfuktaren fungerar eller om du behöver göra något mer.


  Luftfuktighet inomhus vinter

   Det kan du mäta med hjälp av en enklare variant av hygrometer. Om luftfuktigheten är uppåt 70–80 procent i en källare gäller det att agera. Det mest effektiva sättet sänka luftfuktigheten till 50 procent är att installera en kompressordriven avfuktare”, slutar Tedsjö.


 • Gränsvärde fukt i trä
 • hur fuktigt får det
 • 70 luftfuktighet inomhus

  Om det börjar blåsa transporteras den relativt sett fuktigare luften närmast kroppen bort och avdunstningen kan öka. När svetten avdunstar tas värme från kroppen och vinden upplevs som skönt svalkande. När det är kallt ute vintertid blir det ofta mycket torrt inomhus.

  Relativ luftfuktighet tabell

  Fuktkvoten i trä, såväl inomhus som utomhus, anpassar sig till omgivningens relativa luftfuktighet och temperatur. I uppvärmda svenska bostäder i Mellansverige är fuktkvoten i virke under hela året i medeltal 7,5 % och den är högst sommartid (7 – 12 %) och lägst vintertid (2 – 6 %).