Terapeutisk vad menas

Terapeutisk kloning

Terapeutisk bredd; Terapeutisk bredd (terapeutiskt index, terapeutiskt fönster) beskriver skillnaden mellan den dos (koncentration) av läkemedlet som ger optimal effekt och den dos (koncentration) som ger biverkningar. En liten terapeutisk bredd mot­svaras av ett lågt terapeutiskt index.

 • Terapeutisk kloning

 • Terapeutisk behandling

  Lämna synpunkter. TERAPEUTISK -päv4tisk l. -päf4–, adj.; adv. -T. Etymologi. som utgör l. avser l. tillhör l. kännetecknar terapi; äv.: som är botande l. läkande l. lindrande. Terapeutisk bredd, skillnaden mellan högsta säkra och lägsta effektiva dosen av ett läkemedel.


  Terapeutisk bredd 1177

  James Turells ljusströmmande verk har en terapeutisk sida medan Tintoretto framkallar svindel. När det är utrett kan det nog vara bra med en terapeutisk kontakt för att försöka råda bot på det du upplever som förhindrande och begränsande i livet. På dessa ställen kan du få hjälp att slussas dit terapeutisk hjälp finns att få.

  Bred terapeutisk bredd

  Terapeutiskt fönster. Ett läkemedels terapeutiska fönster är det dosintervall inom vilket läkemedlet botar sjukdomstillståndet samtidigt som det är säkert för patienten. Med andra ord är det inom det intervall där dosen är tillräckligt stark för att ge effekt, men tillräckligt svag för att inte orsaka biverkningar i en.

   Terapeutisk engelska

  Terapeutisk dos. Terapeutisk dos av läkemedel är en adekvat och rättfärdigad dos som ger tillfredsställande effekt. Behandlande läkare bör följa upp patienten under hela behandlingstiden. [ 1] Läkaren (och i viss mån patienten) ska sträva efter att en så låg dos läkemedel som möjligt används, men som ändå ger.

 • Terapeutisk synonym
 • Avsteg

   The emergence of the novel SARS coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of coronavirus disease (COVID), has resulted in an unprecedented pandemic that has been accompanied by a global health crisis. Although the lungs are the main organs involved in COVID, systemic disease with a .

  Terapeutisk uttal

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Vad kroppen gör med läkemedlet, Substansnamn: paracetamol preparatnamn: alvedon generiskt namn: kopia på originalpreparatet, En ORSAK till varför ett visst läkemedel ska användas, tex. Schizofreni är indikationen till att antipsykotika ska användas and more.

  Terapeutisk synonym

 • Terapeutisk dos av läkemedel är en adekvat och rättfärdigad dos som ger tillfredsställande effekt. Behandlande läkare bör följa upp patienten under hela behandlingstiden. [ 1 ] Läkaren (och i viss mån patienten) ska sträva efter att en så låg dos läkemedel som möjligt används, men som ändå ger tillfredsställande.
 • terapeutisk vad menas