Skyddsrond checklista anläggning

  Skyddsrond checklista bygg

Hos Prevent kan du ladda ner fler branschanpassade checklistor som används vid skyddsrond och som hjälpmedel vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla checklistor på Prevents webbplats. Anläggningsbranschen – checklista. Byggnadsplåtslageri – checklista (PDF) Ventilationsmontage – checklista (PDF) VVS – checklistor.

Checklista skyddsrond - kontor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp.

Skyddsrond mall

Senast ändrad av: Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte.


Prevent checklista skyddsrond

Här hittar du en checklista och handlingsplan som är till bra hjälp när arbetsmiljön och säkerheten ska undersökas. Titta också på exemplet på handlingsplan där du kan skriva upp det som behöver förbättras.

 • Prevent checklistor
 • skyddsrond checklista anläggning
 • Prevent checklistor

 • Här finns checklistor för att undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön och som syftar till att öka kunskapen om olika arbetsmiljöfaktorer. Fysisk arbetsmiljö. Fallolyckor – arbetsplats. Fallolyckor – ledning och stab. Fallolyckor – underhåll och fastighet. Vasst och säkert.

 • Checklista skyddsrond byggarbetsplats

   Checklista för byggherren. Nedan inns exempel på planerings- och projekteringsfrågor som du behöver uppmärksamma inför byggskedet. Det är viktigt att det är tydligt vem som har uppdraget att utföra uppgifterna. • Placerasoch utformas byggnaden eller anläggningenså att det inns.

  Checklista skyddsrond arbetsmiljöverket

  Skyddsrond inom bygg- och anläggning En skyddsrond inom bygg- och anläggningsprojekt skiljer sig något från de skyddsronder som sker inom en fast verksamhet (butik, kontor, industri et c). Istället för att göra en riskbedömning som leder till en handlingsplan så är tiden mellan upptäckts risk till åtgärd mycket kortare.

  Skyddsrond checklista kommunal

  Checklistor och enkäter. Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.