Sveriges befolkning ekonomifakta

  Hur många är självförsörjande i sverige

Arbetsmarknad Övrigt arbetsmarknad Befolkningsstruktur Befolkningsstruktur Senast uppdaterad: I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.


Sveriges befolkning 1950

presenterar kända och okända fakta om samhällsekonomin. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

Sverige befolkningstillväxt

  USA, som är världens största ekonomi, är 36 gånger större än den svenska. BNP är också det vanligaste måttet som används för att beskriva ekonomisk tillväxt. Med ekonomisk tillväxt menas en ökning av BNP över tid. För svensk del har BNP ökat med i genomsnitt cirka två procent per år sett från fram till idag.


Hur många år under 18 år i sverige

 • BNP per capita föll med 2,9 procent, vilket var den största nedgången sedan finanskrisen. Demografiska förändringar påverkar I perioder av antingen ovanligt hög eller låg befolkningstillväxt är det särskilt relevant att se till hur BNP per capita utvecklas. Under senare år har Sverige varit inne just i en sådan period.
 • Åldersfördelning sverige

  Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.


  Befolkning sverige städer

  Arbetslösheten uppgick till 6,2 procent i juli mätt enligt AKU. Säsongsrensat var den 7,3 procent. Antalet arbetslösa uppgick till personer, mätt enligt AKU. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var arbetslösheten 6,3 procent i juli.


 • Hur många år under 18 år i sverige


 • sveriges befolkning ekonomifakta
 • Sverige befolkning per km2

  Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen.

  Sveriges befolkning 2023

  Från år till , mellan åldrarna ökade Sveriges sysselsättningsgrad med cirka 2 procentenheter. Island och Grekland ökade mest med nästan 3 procentenheter. Du kan även följa utvecklingen för Sverige månadsvis här.