Föräldrapenning lägstanivå eller sjukpenningnivå

Försäkringskassan

Föräldrapenning som baseras på din inkomst kallas för föräldrapenning på sjukpenningnivå. För att få föräldrapenning på sjukpenningnivå måste du ha haft en årsinkomst på minst 85 kronor i minst dagar i följd före den beräknade förlossningen.


Ta ut föräldrapenning smartast

Du kan ta ut föräldrapenning på både sjukpenning- och lägstanivå utan krav på att vara tillsammans med barnet under hela inskolningen. Detta gäller när du avstår helt från arbete. Om du avstår från arbete mer än en åttondel av din arbetsdag, så kan du ta ut en hel dag med föräldrapenning på lägstanivå.

Föräldrapenning maxbelopp

  Under av dagarna med föräldrapenning får ni ersättning på sjukpenningnivå. Resterande 90 dagar får ni ersättning på lägstanivå – i nuläget () kr per dag. På föräldrapenningen betalar du skatt, precis som på sjukersättning och inkomst.

Hur länge räcker föräldrapenning 5 dagar i veckan

Sjukpenningnivå och lägstanivå. Pengarna betalas ut i två olika nivåer, dessa kallas sjukpenningsnivå och lägstanivå. Ni får vardera dagar på sjukpenningnivå (totalt dagar) och 45 dagar var på lägstanivå (totalt 90 dagar). Sjukpenningsnivå är ca 80% av din lön om du tar ut 7 dagar i veckan (max kr per dag före skatt).

 • Försäkringskassan föräldrapenning

 • Försäkringskassan föräldrapenning

 • På lägstanivå: Ja, du kan alltid ta ut föräldrapenning på lägstanivå för helger eller andra dagar du inte skulle ha arbetat. På sjukpenningnivå: Ja, men bara om du tar ut föräldrapenning i minst samma omfattning även för dagar direkt före eller direkt efter helgen eller de dagar du inte skulle ha arbetat.
 • Föräldrapenning ålder

  Både dagar på sjukpenningnivå och lägstanivå brinner inne I genomsnitt var det 33 dagar per barn som brann inne för barn födda Totalt handlar det om nästan 3,7 miljoner dagar. Det motsvarar ungefär 1,4 miljarder kronor som kunde ha betalats ut i föräldrapenning om föräldrarna hade tagit ut alla sina dagar.


 • föräldrapenning lägstanivå eller sjukpenningnivå
 • Föräldrapenning arbetslös

  Föräldradagarna är uppdelade i dagar på sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. De flesta dagarna är på sjukpenningnivå, givet att du uppfyller kraven, vilket motsvarar cirka 80 procent av din lön om du tar ut föräldraledighet sju dagar i veckan, eller maximalt 1 kronor om dagen.

   Föra över dagar med föräldrapenning

  Högsta belopp: 1 kronor per dag. Lägsta belopp: 25 kronor per dag. Beloppen här gäller kalenderdagsberäknad sjukpenning, utom beloppet för arbetssökande. Arbetssökande, egenföretagare med enskild firma och några andra grupper får arbetstidsberäknad sjukpenning. Det betyder att sjukpenningen bara betalas ut för dagar då man.