Ålands landskapsregering jakt

 • ålands landskapsregering jakt


 • Lediga jobb ålands landskapsregering

  På enheten för jakt- och viltvård arbetar vi med frågor gällande jakt och viltvård på Åland. Vi ansvarar för förvaltningen av viltstammarna, upprätthåller lagstiftning och regelverk gällande jakt och viltvård, bereder och beslutar i jaktärenden som till exempel skyddsjakt och ersättningar för hjortdjursskador, hanterar.

   Säljakt åland

  I portalen kan även jaktenheten publicera nyheter och information som vi tror intresserar och berör jägarkåren. Jaktportalen hittar du under adressen Första gången du ska logga in använder du ditt jaktkortsnummer och födelsetid (födelsedatum anges enligt ddmmåå).


  Vitsvanshjort åland

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti Genom ikraftträdandet av denna förordning upphävs landskapsförordningen () om jakt. Landskapsregeringen kungör på lämpligt sätt tider och platser för bågskytteprovs avläggande för det jaktår som börjar den 1 augusti

  Youtube ålands landskapsregering

  1 mom. upphävt (/77). Landskapsregeringen kan, efter att ha hört jaktvårdsföreningarna, genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om tider för användande av hund vid jakt på vissa arter, vid jaktträning, för spårning av skadat vilt eller för andra särskilda ändamål. (/68) 3 mom. upphävt (/68).

  Älgskytteprov åland 2023

 • Ändringar i jaktförordningen från och med 1 januari Beslutet innebär i huvudsak ändringar i jakttider, till exempel en förlängning av jakttiden för rådjur och vitsvanshjort, en förlängning av jakten på gräsand, knipa och storskrake, tidigareläggning av jaktstarten på ringduva, allmän jakttid införs för kaja, skata, enkelbeckasin och kricka, samt fredning av småskrake.

 • Jaktförordning åland

  Landskapsregeringens uppgifter. Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, bereder och verkställer de frågor som hör till självstyrelsen. Till sin hjälp har landskapsregeringen en förvaltningsapparat bestående av bland annat det centrala ämbetsverket med sex avdelningar.

  Jakttider åland 2023

  Statistik över jakt- och viltvård; Beslut och lagstiftning; Ålands landskapsregering Självstyrelsegården Strandgatan 37 Mariehamn Telefon: + 18


  Ålands landskapsregering trafikavdelningen

   Näringsliv och företagande. Åland har en lång tradition av entreprenörskap, och det finns många företag i landskapet. Några av företagen är med åländska mått stora - hit hör till exempel färjrederier, banker och tillverkningsindustri. De allra flesta är dock småföretag, och många av dem är enmansföretag.
 • Älgskytteprov åland 2023