Bussning johnson metall

  Svarvade bussningar från homogent

beroende på att metall kan 33tillföras kokillen från smältans slagg- och oxidfria inre del samt att kylningen kan kontrolleras noggrant under stelningsförloppen. Toleranser: Standardlängd: D 13–56 mm , , mm D 61– mm , mm Ange vid beställning: Rundstång D – längd mm, JM

FRIMET och DRYMET. Självsmörjande

Kontakta oss Experter på brons sedan Johnson Metall har stor erfarenhet inom gjutning, metallurgi, tribologi och skärande bearbetning. Erfarenhet som i kombination med en modern maskinpark ger oss en effektiv tillverkning och unika möjligheter tillsammans med våra kunder.

Axeltolerans h6-h9 vid bussningstolerans

Contact us Experts in bronze since Johnson Metall has great experience in casting, metallurgy, tribology and machining – experience that together with modern machinery provides us with efficient manufacture and unique opportunities in collaboration with our customers.


Skulle behöva hjälpa att hitta

 • About us We cast and machine sliding bearings and mechanical parts made of bronze alloys with great precision, and to your specifications. Vision and business concept We are the Nordic countries' leading manufacturer of cast and machined bronze products for industrial applications.

 • Johnson Metall tillverkar och
 • Fick förslag på SS men det

  Johnson Metall Overview Update this profile Founded Status Acquired/ Merged Employees Latest Deal Type M&A Financing Rounds 4 Investments 1 General Information Description Manufacturer of brass and bronze components.
 • bussning johnson metall
 • SKF bussningar, axialbrickor och

   Johnson Metall AB är ett svenskt företag, med huvudkontor i Örebro, som tillverkar detaljer bestående av bronslegeringar. Företaget grundades år av Åke Johnson och sysselsätter i dag cirka personer i Sverige och ytterligare 90 i övriga Norden.


  Johnson Metall tillverkar och

  Johnson Metall AB | LinkedIn Johnson Metall AB är Nordens största tillverkare av gjutgods och bearbetade komponenter i brons. Tillverkande enhet finns i Sverige, samt säljbolag i Danmark och.
 • Skulle behöva hjälpa att hitta
 • Inlägg av Bjerkenwald» 16 feb ,

  GLYCO ® is based on a steel-expanded metal impregnated and covered with a highly loadable polymer compound based on PTFE and thermoplastic materials giving improved wear and friction properties under dry running conditions.