Täcker hemförsäkring svartmögel

Hussvamp försäkring länsförsäkringar

Vilka mögelskador täcker försäkringen? Hur din försäkring gäller beror på vad som har orsakat möglet. Vår v illaförsäkring och fritidshus försäkring kan ersätta sanering av mögel, men bara om möglet uppstått till följd av en översvämning eller efter läckage från husets vatten- eller avloppsystem.

  Anticimex mögel

Svartmögel. Svartmögel är samlingsnamn för många sorters mögel. Men gemensamt är att de behöver fukt för att växa. Svartmögel kan påverka din hälsa och ge astma och andra luftvägsproblem men även hudsjukdomar. Med en fuktmätare kan du kontrollera luftfuktigheten i alla utrymmen.
 • Köpa hus med mögel på vinden
 • Mögel bostadsrätt försäkring

  Svartmögel är en gemensam benämning på olika typer av mögelsvampar och är ofta mörk i färgen. Det finns oftast i badrum, källare, bjälklag och vindar. Rosa mögel också kallad rödmögel är av svamptypen Fusarium och ses ofta i badrum.

  Hussvamp försäkring folksam

  De flesta hemförsäkringar täcker mögelskador, men inte om mögel kunde förebyggas. Endast ”täckt fara” eller plötsliga/oväntade händelser som orsakar mögel är berättigade till mögelsanering.


  Mögel folksam

   Vad som ingår i hemförsäkringen skiljer sig åt mellan olika bolag, men oftast täcker försäkringen dessvärre inte mögelskador. Detta beror på att mögelskador uppstår först efter att huset har blivit utsatt för fuktskador en längre tid.

  Köpa hus med mögel på vinden

 • Fukt och mögelskador är ett utbrett problem bland landets husägare. 24 maj Rådgivning. Men en fuktskada behöver inte vara hela världen, fast då gäller det att du upptäcker den i tid. De flesta försäkringar täcker inte mögelskador som beror på fukt utifrån eller byggnadstekniska brister.


 • Vattenskada försäkring folksam

  Svartmögel är farligt och det är viktigt att ta reda på om det finns i hemmet eftersom långvarig exponering kan ge livslånga problem med hälsan. Till exempel kan det orsaka kroniska lungproblem.
 • täcker hemförsäkring svartmögel


 • Mäta mögel i hus anticimex

  Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler [ förtydliga] och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT De flesta försäkringsformer gäller kompensation för.