Dividerat med noll

Divide by zero

Division med noll innebär inom matematiken att man dividerar ett tal med noll, det vill säga att man har noll i nämnaren. Det kan skrivas, där x är täljaren och noll nämnaren. Division med noll är inte definierad för de reella talen eller komplexa talen inom matematiken. Innehåll 1 Historia 2 Tolkning inom vanligt räknande 3 Algebraisk tolkning.

  Vad är 0 / 0

Flera matematiker har förstås försökt att definiera hur man faktiskt kan dividera med noll men det visar sig att detta kan leda till rätt tokiga saker. Se exempelvis den här ”ekvationen” a =b a = b (*a) a2 = ab a 2 = a b (−b2 − b 2) a2 –b2 = ab–b2 a 2 – b 2 = a b – b 2 (faktorisera, bl.a. med konjugatregeln).


0 delat med 5

Med hjälp av komplexkonjugatet kan vi skriva kvoten mellan två komplexa tal z 1 "a delat/dividerat med/på b" "a Division med noll; Inverst element;.

Nolldivision innebär att man försöker

  Division med noll. Jag har svårt att förstå divisionen med noll, som liknar magi tycker jag. Om man har en vänster led och 0 i högerled, kan man multiplicera och dividera med vadsomhelst, 0:an på andra sidan "absorberar" ju allt som en svart håll. Däremot är det helt och enkelt förbjudet att dela med noll.

Om man har en vänster led

Ett annat fel är att dividera med 7. På skylten står det att djurparken är stängd på måndagar, alltså det har öppet endast 6 dagar per vecka. dividerat med 6 ger närmevärdet besök per dag. Prova att dividera olika decimaltal innehållande olika antal nollor, till exempel 8,4; 8,04; 80,04; ,04 dividerat med 3.


 • Hej!Jag har en fundering.
 • dividerat med noll


 • Hej!Jag har en fundering.

 • Division med noll innebär inom matematiken att man dividerar ett tal med noll, det vill säga att man har noll i nämnaren. Det kan skrivas x 0 {\\displaystyle \\textstyle {\\frac {x}{0))}, där x är täljaren och noll nämnaren. Division med noll är inte definierad för de reella talen eller komplexa talen inom matematiken.
 • Dividerar med noll. Hittills har ingen

  För att ha något att jämföra med, förutsätter man att nämnaren inte är noll. Den vågräta linjen mellan täljare och nämnare kallas bråkstreck. Tal som kan uttryckas som bråk av heltal kallas rationella tal. Innehåll 1 Exempel När är två bråk likadana? Flera sätt att skriva ett bråk Gemensam nämnare Är två bråk lika?.


  Dividerat talet med Multiplicerar vi

  Nummer dividerat med noll. Delning av ett tal med noll definieras inte: x ÷ 0 är odefinierad. Till exempel: 5 ÷ 0 är odefinierad. Noll dividerat med ett tal. Division av noll med ett tal är noll: 0 ÷ x = 0. Till exempel: 0 ÷ 5 = 0. Antal till nolleffekt. Kraften hos ett tal som höjs med noll är en: x 0 = 1. Till exempel: 5 0 = 1.