Saknar nära släktingar

Vem får gå in i ett dödsbo

Om det inte finns släktingar som vill/kan ansvara för begravning och juridik så beställer dödsboutredaren en begravning. En dödsboutredare har ofta en bakgrund som socionom eller socialsekreterare. Om jag blir hittad i hemmet död och inga anhöriga finns, vad händer då?.

När en förälder dör

  Om en person avlider utan att det finns nära släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge. Om den avlidne under de här omständigheterna har skrivit testamente till förmån för någon annan måste testamentet delges oss på Kammarkollegiet för att bli godkänt. Arvsfonden ska också kallas till bouppteckningsförrättningen.


Ärver halvsyskon varandra

 • Innan det är utrett om den avlidne saknar släktarvingar har socialnämnden det provisoriska ansvaret för dödsboet. Mer om kommunens ansvar för släktutredning. När det finns ett testamente. Om en person avlider utan att det finns nära släktingar blir Allmänna arvsfonden arvinge.
 • Allmänna arvsfonden

  Släktskap, släktband och släkt relationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. Att vara släkt med någon är synonymt med att vara besläktad eller befryndad med vederbörande. Släktskapstermer skiljer mellan svenska dialekter. Innehåll 1 Etymologier 2 Samhällsbetydelse Släktskapssystem inom socialantropologin.

  Skatteverket testamente

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med min fråga! Baserat på informationen i frågan tolkar jag det som att inget testamente föreligger samt att din styvfar saknar nära släktingar vid liv, så som föräldrar, syskon och barn (med hänsyn till hans ålder och angiven information). Nedan redogör jag först lite kort om bestä.

   Regler vid dödsfall

  Släktingar erbjuder direkt och komplett tillgång till en av de största och snabbast växande databaserna i Sverige med information om hundratusentals personer som levt och verkat i vårt land. Sök i databasen, bygg vidare på ditt släktträd och navigera runt i andras och se om du är släkt med en kändis! Uppdragsforskning.
 • saknar nära släktingar


 • Information till anhöriga vid dödsfall

  Det man bör göra så snart som möjligt är att meddela nära släktingar och vänner vad som har hänt. Bland dem dem hittar du förmodligen också de som kan ge dig det bästa stödet i din sorg – och var inte rädd för att be om det stödet. Det är en förmån att ha några man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt.
 • Ärver halvsyskon varandra
 • Istadarätt

  Det här händer när du dör. Nu vet forskarna också vad de olika dödsbäddsvisionerna handlar om. Erfarenheten av nära döden-upplevelse kan förklaras vetenskapligt.


 • Skatteverket testamente