Varningslampan på skrivaren lyser ingenting fungerar

Följande symtom kan också visas

Kontrollera skrivarens anslutningsstatus: Kontrollera att den trådlösa signalen är på och att skrivaren är ansluten till samma nätverk som din dator eller mobila enhet. Om din skrivare har en indikator bredvid ikonen eller knappen Trådlöst kontrollerar du att lampan lyser.

Kontrollknappen och varningslampan för skrivaren lyser.

Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig. Vänta tills uppvärmningen är klar innan du fortsätter.

Varningslamp a. Varningslampa lyser eller

  Försök skriva ut. Om felet kvarstår, kontrollera om det har fastnat papper på något annat ställe i skrivaren. Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg. Steg 2: Se till att vagnen kan röra sig fritt.


  Strömbrytarlampan blinkar och varningslampan

Om eluttaget fungerar, men skrivaren ändå inte kan slås på, fortsätter du till nästa lösning. Lösning fyra: Kontrollera att strömförsörjningen är kompatibel med HP-skrivaren Termen strömförsörjning syftar på både nätadapter och strömsladd.


 • varningslampan på skrivaren lyser ingenting fungerar


 • Varningslampan (lysdiod) tänds då ett

  Följande avsnitt beskriver feltillstånd med blinkande (lysande) lampor som visas på kontrollpanelen, följt av lösningar för varje fel. Leta reda på det felmönster som visas på kontrollpanelen och följ sedan stegen för att lösa problemet. Tonerlampa.

  Lampan Klar/Data blinkar. Skrivaren

  Snabbt blinkande lampa: Anslutningsproblem med nätverk eller Wi-Fi Direct. Lampan Varning: Skrivaren har ett problem (feltillstånd) och kräver användarens uppmärksamhet. Endast HP+-skrivare: Om lampan blinkar snabbt (fyra blinkningar på tre sekunder) är det ett problem med ditt HP-konto och/eller skrivaranslutningen.

  Varningslampan (LED) tänds när det är

  Strömlampan, medieikonen och varningslampan blinkar. Skannern fungerar inte. Tryck på strömbrytaren för att stänga av skrivaren, och slå sedan på den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du HP. Skrivaren kommer fortfarande att skriva ut även om skannern inte fungerar. (fortsättning) Statuslampor 7 Lär dig mer om HP Deskjet.


  Gör en testutskrift för

 • Redo-lampan lyser när skrivaren är redo för utskrift. Den blinkar när skrivaren tar emot utskriftsdata och lyser svagt när skrivaren är i viloläge. 3 Knappen Fortsätt/Avbryt Tryck på den här knappen för följande åtgärder: Om skrivaren för närvarande bearbetar ett jobb och Varningslampan är släckt och.
 • Gör en testutskrift för