Är tvättmedel basiska

Kemikalier i tvättmedel

  Kaustiksoda har ett pH på 14, vilket är extremt basiskt och innebär att ämnet är starkt frätande, eller mer korrekt, etsande. Därför krävs korrekt skyddsutrustning vid användning av kaustiksoda.

Basiskt rengöringsmedel

I slutna cirkulationstvättsystem som styrs automatiskt kan man använda starka basiska tvättmedel, rentav lut (NaOH, pH 14) och vid behov stark syra, vanligen salpetersyra (HNO3, pH 1). Sura tvättmedel kan användas för att ta bort rost eller kalkavlagringar. Andra beståndsdelar i tvättmedel är. Tensider.
 • är tvättmedel basiska
 • Alkaliskt rengöringsmedel

  Det starkt basiska medlet (pH 13,2) desinficerar och rengör bland annat badrum, golvbrunnar, avfallskärl och städredskap. Medlet lämpar sig också för blekning av ljusa textilier och träytor och för borttagning av fläckar. Det klorhaltiga medlet späds ut i kallt vatten enligt anvisningarna och sköljs omsorgsfullt bort efter användningen.

  Rengöringsmedel ph-värde

  Är tvättmedel basiskt? Rengöringsmedel med olika karaktär Det finns pH-neutrala rengöringsmedel, såsom de flesta diskmedel. Dessa har fördelen att de är milda mot huden men har också en mindre kraftfull rengörande verkan. Majoriteten av rengöringsmedel för hushållsbruk är basiska, dvs har ett pH-värde över 7.

  Olika rengöringsmedel

  Basiskt – Baser eller alkalier är frätande och dess styrka avgörs av hur många hydroxidjoner de avger. Baser är motsatsen till syror och löser ämnen som proteiner, fett, olja och sot. Neutralt – Vid tvättning av gods börjar man som regel med att använda basiska tvättmedel före sura. På så sätt löses föroreningar på ytan.


  Tvättmedel innehåll

 • Baser kan lösa upp fetter och vissa proteiner så därför är rengöringsmedel ofta basiska till exempel tvål, tvättmedel och maskindiskmedel. Baser känns lite hala om du har lite mellan fingrarna. Starka baser: Svaga baser: Neutralisation: Blandas en syra med en bas kommer vätejonen och hydroxidjonen att reagera med varandra och bilda.


  1. Fosfonat tvättmedel

  Ett högt ph-värde hjälper till att luckra upp smutsen och hjälper micellerna att hålla ihop. Därför innehåller tvättmedle­t alkalier – basiska ämnen som metasilika­t och natriumkar­bonat. ENZYM ÄTER UPP LUDD. Ofta ingår en cocktail av enzymer i tvättmedel.
 • Tvättmedel innehåll


 • Sura rengöringsmedel

  Vad är tensider? Tensider är ytaktiva ämnen som minskar ytspänningen mellan fett och vatten. På så sätt håller sig smutsen flytande och kan spolas bort, vilket gör dessa ämnen utmärkta för både disk- och tvättmedel. För oss människor är tensider sällan giftiga, men de kan torka ut och irritera huden.