Söka svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1 gymnasiet

På Stockholms universitet kan du studera svenska som andraspråk från grundnivå upp till avancerad nivå, som fristående kurser eller inom ämneslärarprogrammet. Läs mer om våra utbildningar.

Svenska som andraspråk 1 skolverket

Eller är du helt enkelt bara språkintresserad? Sök grundkursen i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper om andraspråksutveckling, flerspråkiga individers språkanvändning samt flerspråkighet i relation till kultur och identitet.


 • Svenska som andraspråk 1, distans


 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2

  grundläggande nivå. Svenska som andraspråk grundläggande består av fyra delkurser, sammanlagt poäng. Svenska som andraspråk ger dig som har ett annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera på svenska. Ansök via din hemkommun.

  Svenska som andraspråk 1 prov

  Här hittar du eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands. Varje utbildning har en beskrivning där du hittar all nödvändig information samt möjligheter för dig att komma i kontakt med skolan eller utbildningsanordnaren. Du kan hitta din utbildning genom att söka på kombinationer av kategori, plats, utbildningstyp eller sökord.

  Svenska som andraspråk 1, distans

 • Ja, du kan få studiestöd för att läsa svenska som andraspråk (förkortas ofta SAS eller SvAS). Det finns också fler villkor som du måste uppfylla för att kunna få bidrag och lån. Studiemedel för studier i Sverige. Studiestartsstöd. Bidrag för gymnasiestudier i Sverige. Uppdaterad:

  1. Svenska som andraspråk 1 komvux

  Svenska som andraspråk ingår som en del i flerspråkighetsforskningen. Forskningsfältet är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.

  Svenska som andraspråk 2

  Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Kurserna vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka till högskola eller universitet i Sverige. Komvux Folkuniversitetet erbjuder ämnets tre nivåer: Svenska som andraspråk 1. Svenska som andraspråk 2.
 • söka svenska som andraspråk
 • Svenska som andraspråk distans

   Svenska som andraspråk A är kursen för dig som har ett intresse för språkinlärning och flerspråkighet. Du får de kunskaper som krävs för att bli lärare i svenska som andraspråk. Kursen innehåller moment som svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, andraspråksinlärning samt migration och kultur.