Mindre än eller lika med tecken excel

  Villkorsstyrd formatering excel större än

Ett mindre än tecken lika med tecken = = kommer att infoga en stor pil som pekar åt vänster. än tecken > ger en mindre pil som pekar åt höger. – – > Ett mindre tecken mindre pil som pekar åt vänster.

Excel om cell innehåller värde

  Lika med. A1=B1 > (större än-tecken) Större än. A1>B1 mindre än-tecken) Mindre än. A1= (större än eller lika med-tecken) Större än eller lika med. A1>B1 mindre än eller lika med-tecken) Mindre än eller lika med. A1 (inte lika med-tecken) Inte lika med. A1B1.


Om(och excel)

 • Et-tecknet (&) slår ihop jämförelseoperatorn för inte lika med () och värdet i B4 till =(B2:B5;"75"). Resultatet är 3. =(B2:B5;">=32")(B2:B5;"med ett värde större än (>) eller lika med (=) 32 och mindre än (eller lika med (=) 85 i cell B2 till och med B5. Resultatet är 1.


 • Mindre än formel excel

  Om A3 är större än B2 OCH A3 är mindre än C2, formatera cellen, gör inget annars. =ELLER(A4>B2;A4 större än B2 ELLER A4 är mindre än B2 plus 60 (dagar), formatera cellen, gör inget annars. =ICKE(A5>B2) Om A5 ICKE är större än B2, formatera cellen, gör inget annars.
 • Mindre än formel excel

 • Excel om flera villkor

  Lika med =A1=B1 > (större än-tecken) Större än =A1>B1 mindre än-tecken) Mindre än =A1= (större än eller lika med-tecken) Större än eller lika med =A1>=B1 mindre än eller lika med-tecken) Mindre än eller lika med =A1 (inte lika med-tecken) Inte lika med =A1B1.

  Ej lika med excel

  Om du vill räkna celler som är mindre än eller lika med ett visst värde kan du använda den här generiska formeln: COUNTIF(range,”>=number”) Ta exempel: Räkna celler som är mindre än eller lika med 59 med formeln.

  Excel antal om eller

  Räknar antalet celler med ett värde större än (>) eller lika med (=) 32 och mindre än (eller lika med (=) 85 i cell B2 till och med B5. Resultatet är 1. =(A2:A5;"*") Räknar antalet celler som innehåller text i cell A2 till och med A5. Asterisken (*) används som jokertecken för att matcha ett valfritt tecken. Resultatet är 4.
 • mindre än eller lika med tecken excel

 • Större eller lika med excel

  Operatorer anger vilken typ av beräkning som ska utföras på elementen i en formel. Excel följer allmänna matematiska regler för beräkningar som är parenteser, exponenter, multiplikation och Division och addition och subtraktion eller akronym PEMDAS (Observera mitt kära faster Sally). Med parenteser kan du ändra beräknings ordningen.

 • Om(och excel)