Lagar vid anställning

  Las regler

Lag () om offentlig anställning SFS nr: Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA Utfärdad: Ändrad: t.o.m. SFS Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: Övergångsbestämmelser Lagens tillämpningsområde.


Las lagen

Lagen om anställningsskydd skyddar arbetstagare som blir uppsagda eller avskedade. Den innehåller regler om anställningsformer och om uppsägning. Vissa delar av LAS är tvingande och de går inte att ändra genom avtal. Andra delar kan kompletteras och ersättas med kollektivavtal, till exempel när det gäller uppsägningstider och turordningsregler.

Arbetsrätten

1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning undantas dock 1. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, och 2. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning. Bestämmelserna i b, 6 f, 6 g, , , 39 och 40 §§ gäller inte för.

Lagen om anställningsskydd uppsägningstid

Lagar och avtal som gäller din anställning - Vårdförbundet Lagar och avtal Artikel Om kollektivavtal Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga organisationer. Det reglerar anställningsvillkor, löner och andra förhållanden på arbetsplatsen. Artikel Kollektivavtal HÖK


 • Lagen om anställningsskydd
 • Arbetsmiljölagen

  Lagar inom arbetsrätten Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Lista över lagar inom arbetsrätten Bättre anställningsvillkor med kollektivavtal.

  Arbetsrätt lagar

  Anställningsformer. Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningen tills vidare om inte annat avtalats. Anställningen kan bara avbrytas om arbetstagaren själv säger upp sig eller blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Formerna för detta regleras i huvudsak i lag och kollektivavtal.

  Lagen om anställningsskydd

 • Det finns många branscher där man kan få en timanställning. Men det är inte alltid ett säkert sätt att få inkomst. Då är det bra att veta vilka lagar som gäller och vad som är viktigt för dig som timanställd att tänka på. I den här artikeln får du veta vad en timanställning är och vilka rättigheter du har som timanställd.

 • lagar vid anställning
 • Arbetstidslagen

   Arbetsgivares ansvar vid omfattande personalfrånvaro Arbetsgivarfrågor internationellt Arbetsmiljö Arbetsrätt, lagar Anställning Anställningens ingående Anställningens upphörande Anställningsformer.