Skilda betyder

 • Lutning


 • Testa


 • Av låg kast

  frånskild, inte länge gift, ensamstående, ensam, separerad; åtskild, avskild skilda olika, varierande, diverse motsatsord gift; förenad lika Användarnas bidrag olik, särad Föreslå en synonym eller ett motsatsord till skild. | Nytt ord? Vad betyder skild? (se även skilja) inte längre gift, frånskild.

  Pågå

  gå skilda vägar vbal uttr: My parents split up when I was a child but they stayed friends. worlds apart adj: figurative (in different environments) (bildlig) i skilda världar uttr (bildlig) leva i skilda världen vbal uttr: When I read letters from my friend in Africa I realize we are worlds apart. worlds apart adj: figurative (totally.


  Problem

  Suggest new translation/definition skilda More translations in context: distinct, various See more translations and examples in context for "skilda" or search for more phrases including "skilda": "skilda områden", "skilda saker" skida nn. ski.

  Stockeld

   Det har funnits mycket skilda meningar om detta, men miljöutskottets åsikt är att detta skulle innebära en oacceptabel risk, och tama illrar bör därför avlägsnas från bilaga I, del B. There have been very different views on this, but the view of the Environment Committee is that this would pose an unacceptable risk and ferrets should.
 • skilda betyder
 • Lutning

  separerad, åtskild, avskild, olika, varierande, diverse, separerade Vad betyder skilda? Skilda betyder frånskild. Hur används ordet skilda? Ordet skilda används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang. Skilda förekomst i korsord Låg Medium Hög skilda förekommer sällan i korsord.


  Småtjat

  En tätort är ett tätbebyggt område. En tätort definieras i Danmark, Finland, Norge, Island och Sverige som ett sammanhängande område med minst invånare där avståndet mellan husen är mindre än meter (i Norge 50 meter). [ 1] I Sverige krävs dessutom att andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent, alternativt (sedan.

  Testa

 • Översättningar av fras SKILDA ÅSIKTER från svenska till finska och exempel på användning av "SKILDA ÅSIKTER" i en mening med deras översättningar: tanke på de berörda parternas skilda åsikter.
  1. Sista ordet

  “@cieslaolsztyn Att ett barn far illa på ett familjehem eller annan placering betyder inte att ursprungliga beslutet att omhänderta barnet var fel. Du pratar om två skilda ärenden. Det ena är att barnet far illa i biologiska hemmet, det andra är att det far illa på placeringen. Båda utreds.”.