Vem/vilka omfattas av gdpr

Den gäller för företag, föreningar, organisationer,

Dataskyddsförordningen, eller allmänna dataskyddsförordningen (DSF [2]), mest känd som GDPR (engelska: General Data Protection Regulation), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

Enkelt uttryckt gäller dataskyddsförordningen (kallas

Svar. Förordningen är tillämplig på. företag eller enheter som behandlar personuppgifter som en del i verksamheten hos en filial etablerad i EU, oavsett var uppgifterna behandlas, företag som är etablerade utanför EU och erbjuder varor/tjänster (mot betalning eller gratis) eller övervakar beteendet hos enskilda personer i EU.

Dataskyddsförordningen gäller direkt i EU:s

 • Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

 • Förordningen omfattar i princip all behandling

  Personuppgiftsbehandling som sker av en privatperson för rent personligt bruk, Personuppgiftsbehandling som sker i verksamhet som inte omfattas av EU-rätten (till exempel försvar och nationell säkerhet) Personuppgiftsbehandling som sker i brottsbekämpande verksamhet, som exempelvis polisen.


 • Dataskyddsförordningen gäller direkt i EU:s
 • Ta reda vilka skyldigheter

   GDPR: General Data Protection Regulation. Ersätter PUL – Personuppgiftslagen. Träder i kraft den 25 maj Vilka omfattas av GDPR? GDPR är en förordning, EU-lagstiftning. Gäller alla. Företag. Organisationer. Myndigheter. Som behandlar personuppgifter rörande personer som vistas inom EU:s gränser.

   Vem omfattas av GDPR?

  Vilka omfattas av vår nya dataskyddsförordning? GDPR gäller de företag som samlar in, processar eller lagrar personuppgifter. Notera att vår dataskyddsförordning inte bara gäller företagen som är verksamma inom EU, utan även de organisationer som har affärsrelationer med en organisation som är verksamt i EU eller lagrar data i.

  Notera att anställdas personuppgifter

  Personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer.

  Kommunen/myndigheten kan be den som

  Vilka personuppgifter omfattas av GDPR? Alla personuppgifter omfattas av GDPR. Det som först kommer på tal är ofta namn och personnummer men det omfattar mycket mer än så. Några andra exempel är anställningsnummer, bilder på människor och cookies. En del uppgifter är mer integritetskänsliga än andra.

 • vem/vilka omfattas av gdpr