Tillväxthormon pojkar

  Längdtillväxt pojkar

Utredning krävs vanligen inte hos pojkar som har ärftlighet för sen pubertet, förutom att man kan genomföra dofttest eller fråga om pojken känner när det luktar illa, se Kallmans syndrom. LH och FSH, främst hos flickor som screening för hypogonadism, se även Turner syndrom.

Tillväxthormon barn ålder

 • Pojkar – (mammas + pappas längd i cm + 13 cm)/2. Flickor – (mammas + pappas längd i cm – 13 cm)/2. Normal pubertet. Pojkar – pubertetsstart vid 9–14 års ålder vid testikelvolym ≥ 4 ml (Tanner G2). Flickor – pubertetsstart vid 8–13 års ålder med bröstutveckling (Tanner B2), medelålder för menarche är 13 år. Etiologi.


 • Tillväxthormon barn längd

  2 till 4 års ålder: 5,5 till 9 cm årligen. 4 till 6 års ålder: 5 till 8,5 cm årligen. 6 år fram till puberteten så växer pojkar 4 till 6 cm årligen och flickor 4,5 till 6,5 cm årligen. I puberteten accelererar längdtillväxten: Pojkar växer 5 till 11 cm per år. Flickor 6 till 10 cm per år.

  Tillväxthormon barn risker

  Pubertetsfasen (puberty), som hormonellt karaktäriseras av att östrogen vid lägre nivåer accelererar tillväxten hos både pojkar och flickor dels som en direkteffekt, dels genom att det stimulerar en ökning av GH-insöndringen.

  Tillväxthormon biverkningar

  Genomsnittlig startålder för pojkars pubertet är omkring 11,5 år då testiklarna har vuxit till 4 ml. volym och börjar ge ökande nattliga testosteronnivåer i cirkulationen. Tillväxtspurten brukar bli skönjbar vid en testikelvolym av ml. då testosteronproduktionen blivit högre.


 • Tillväxthormon barn ålder

 • tillväxthormon pojkar
 • Tillväxthormon ungdom

  Fler svenska pojkar än flickor får tillväxthormon. Betydligt fler pojkar än flickor behandlas med tillväxthormon för att de ska bli längre. Hela två tredjedelar av de barn som påbörjar.


  Tillväxthormon för att bli längre

   Tillväxtspurten för pojkar startar vid testisvolym mL. Den är ofta maximal vid testikelvolym mL, då pojkar växer cirka 10 cm/år eller mer. Vuxen testikelstorlek motsvarar mL. Den maximala tillväxtspurten för flickor finns under stadium B3 och är cirka 8 cm/år.

  Tillväxthormon barn biverkningar

  samt hos pojkar förekomst av mikropenis skall inge stark misstanke om STH-brist eller oftare, multipel hypofysär hormonbrist. Medellinjedefekter läpp/gomspalt, kluven uvula, solitär framtand, optikushypoplasi med eller utan agenesi av septum pellucidum, kan vara förenade med STH-brist.