Finska skolbetyg

  Ett betyg

Skolbetyg Finland. I Finland används på högre klasser i grundskolan och gymnasiet en sjugradig vitsordsskala 4–10, där 4 är underkänt, 9 berömligt och 10 utmärkt. I enskilda prov är skalan ofta mer finfördelad, med halva och fjärdedels vitsordssteg som uttrycks med +, - och ½ (vid sidan av själva poängsumman, som sällan.

Skolverket finland

Ansökan via antagning enligt prövning. Antagning enligt prövning används i yrkesutbildning och gymnasieutbildning om ditt skolbetyg inte kan jämföras med motsvarande finländska betyg. Du kan också söka till yrkesutbildning enligt prövning om du har ett något särskilt skäl att bli beaktad utöver poängantagningen.

Uhr betyg

Här hittar du information om de betygsskalor som används i Finland. Finland har en separat betygsskala för grundskolorna och gymnasierna, för yrkesskolorna respektive universiteten och yrkeshögskolorna. Grundskolan och gymnasiet. Yrkesskola. Universitet och yrkeshögskolor.

Betyg wiki

Omräkning av utländska gymnasiebetyg. Du som vet vilket betygsmedelvärde du har från din utländska gymnasieutbildning kan räkna om värdet till den svenska gymnasieskalan Räkna om ditt gymnasiebetyg på
 • Betyg wiki


 • Skolsystem finland

  Språkrådets svensk-finska skolordlista, finsk-svenskt register 1 adjunkti adjunkt ahdistelu trakasseri aihe tema aihepiiri arbetsområde; ämnesområde aikuiserityiskoulu vuxensärskola, komvux aikuiskoulu vuxenskola aikuiskoulutuksen opetussuunnitelma läroplan för vuxenutbildning aikuiskoulutus vuxenutbildning aikuislukio vuxengymnasium.

 • Antagningspoäng finland

 • Skillnader mellan svensk och finsk skola

  Školství ve Finsku. Finský vzdělávací systém je forma vzdělávacího systému, která se využívá ve Finsku. Základními pilíři ve finské školské politice jsou kvalita, efektivnost, rovnost a internacionalizace. Ve Finsku je právo na vzdělání a kulturu stanovené v ústavě.


  Finland bästa skolan

   Huvudartikel: Betygsskalor vid högre utbildning i Sverige. Högskolor och universitet i Sverige bestämmer själva vilket betygssystem som skall användas. Vanligast är den tregradiga skalan: väl godkänt (VG), godkänt (G) och underkänt (U). Andra skalor förekommer också.


  Antagningspoäng finland

 • Školska godina zbog klime u Finskoj traje od avgusta do početka juna, dva meseca je letnji raspust - ilustracija. Cilj da budu najravnopravnije mesto za učenje. Ova diplomirana lingvistkinja iz.
 • finska skolbetyg