Vad är majoritetsdiktatur

Det är som typiskt för demokratin

2) större delen (i allm. mer än hälften) av samtliga ifrågakommande enheter av visst slag (särsk. röster l. röstande vid val l. vid avgörande av beslutsfrågor i en församling), pluralitet, flertal; särsk. dels abstraktare, närmande sig bet.: förhållandet att utgöra flertalet, (röst)övervikt, dels konkretare, om den grupp som bildar flertalet.


1. Det styrande partiet

Majoritetsförtryck är ett begrepp som betecknar ett tillstånd då en majoritet förtrycker en eller flera minoriteter. Framträdande exempel där detta uttryck kommer till användning är situationer där en religiös eller etnisk majoritet förtrycker, förföljer, fördriver eller till och med försöker utsätta för folkmord en minoritet.
 • Styrelseskicket diktatur är motsatsen
 • vad är majoritetsdiktatur
  1. Majoritetsförtryck är ett begrepp

  Det är ett sätt att lösa majoritetens diktatur. Sen finns ju också såklart skola, sjukvård. Vad gäller ideologier så vet jag inte. Jag tycker det är fel att säga att de olika ideologierna olika väl tar tillvara minoriteters intressen utan jag skulle säga att de flesta ideologier i svensk politik gör detta.

  Långt senare använde en likaså känd

  Motsatsen är minoritet, eller mindretal. Det finns bara en majoritet men det kan finnas flera minoriteter om det finns fler än två alternativ att rösta på. [ 1] Orden majoritet och minoritet används även i andra sammanhang, exempelvis en majoritet av befolkningen är hinduer eller de manliga sjuksköterskorna är i minoritet.
 • Marcus Bohlin: En majoritetens
 • När politiker missbrukar sin makt,

  Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter.

  – Om du åsidosätter

   Är det ett argument för att så ska se? Kärnan i den socialistiska idén är majorietens diktatur, det vill säga att vad än majoriteten tycker är rätt, blir rätt. I detta fall handlar det om ett grundantagande, nämligen att en individs pengar aldrig är hennes egna.

  Styrelseskicket diktatur är motsatsen

 • Att avgränsa vilka som är demokratins ”motståndare” är lika viktigt som vanskligt. Å ena sidan är risken att gränsen dras för snävt, att endast dagsaktuella och spektakulära former av antidemokratiska yttringar beaktas. Å andra sidan kan begreppet ”motståndare” ges en alltför vidsträckt innebörd. I.
 • Marcus Bohlin: En majoritetens

  1 inlägg har publicerats av whoisjohngaltse den July 3, Det finns många tveksamheter i den rödgröna kartellens utspel i dagens DN. De har beställt en opinionsundersökning som sägs visa att 66 % av svenskarna tycker det är fel att ”fem miljarder används till att sänka skatten för den femtedel som tjänar mest, i stället för att investeras som extraresurser till kommuner och.