Kopplingsschema nödstopp kontaktor

Hållkrets kontaktor

#1 Jag tänkte koppla in ett par nödstoppsknappar i ett garage där det kommer finnas diverse maskiner. Den önskade funktionen är att vid tryck på godtycklig nödstoppknapp skall strömmen brytas till alla uttagsgrupper (vanliga vägguttag, blå och röda CEE don), men inte belysning, radiatorer, osv. Frågan är hur detta löses på bästa sätt.

Hållkrets schema

Fördelar: Dubbla kanaler både på nödstopp och kontaktorer, om en fallerar bryter den andra samt att det inte går att återställa igen om en kanal på nödstoppet eller en kontaktor har hängt sig i slutet läge. Statusvisning via lampa: lyser konstant = nödstoppsslinga bruten, blinkar = klar att återställa, släkt = återställt och allt ok. Nackdelar.

Jag har ett standard nödstopp

  Svar från Michael M i ämnet Inkoppling hållkrets & nödstopp för kontaktor och motorskydd. Det jag har fått lära mig är att kontaktorn bör vara sista komponent i styrkretsen och helst över en fas. Detta i och med att spolen ej ska få spänning över sig vid ett jordfel i styrkretsen. Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till.

  Vart hittar jag kopplingsschema för

Utformningen av nödstoppet, stopp- kategori 1, utgörs av en nödstopps- knapp som aktiveringsbrytare, ett säker- hetstidsrelä som logikenhet och en safe torque off-krets (STO) i ACSfrek- vensomriktaren. Frekvensomriktaren fungerar som ett manöverdon som tar motorn till ett momentfritt tillstånd efter retardationen.


Nu till ditt nödstopp. Koppla in

Kontaktorn manövreras via en styrspänning på spolen (A1-A2) som antingen bryter eller sluter kretsen beroende på vilken konfiguration kontaktorn har, i detta fall 3 slutande kontakter, vilket ger stängning eller öppning av polerna.


Nödstopp som kopplas tvåkanaligt

Därmed bryts styrspänningen till kontaktorn och motorn stannar. Om du ska koppla ett motorskydd med kontaktor, konsultera anvisat kopplingsschema för 1-fas respektive 3-fas motor för korrekt installation. Tillförlitliga motorskydd och motorskyddsbrytare från kända fabrikat.

Exempel på olika skyddsfunktioner som

 • Hur funkar en kontaktor?.
 • kopplingsschema nödstopp kontaktor
 • Exempel på olika skyddsfunktioner som
 • Nödstopp som kopplas tvåkanaligt
 • Se även “Återstart efter

  Maskinsäkerhet. Orion ljusskydd. Ljusridåer, ljusbommar och scanner för optiskt skydd i en öppning eller runt ett riskområde. Maskinsäkerhet. Nödstopp och tryckknappar. Nödstopp och tryckknappar för att maskinen ska kunna stängas av om den går sönder eller om någon är i fara. Maskinsäkerhet. Manöverdon.