Beräkna snötyngd på tak

 • Snölast beräkning

 • Vikt engelska mått

  Karttjänsten visar beräkningar av hur mycket snö som just nu ligger på marken i Sverige och de snölastzoner som används vid planering av takkonstruktioner. Den visar även hur stor snömängden är just nu i förhållande till den last som tak minst ska klara av att bära.

  Formfaktor snölast

  1. Ta ett rör med en bestämd diameter och tryck ner det i snölagret på taket. 2. Håll för öppningen på röret och lyft så att all snö i röret följer med. 3. Väg snön och anteckna vikten i gram. Ekvationen du ska använda ser ut så här: qsnö = g / (0, x d x d) g är vikten av den uppsamlade snön i gram (g).


  Snötyngd smhi

  Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder. Så här kan du ta reda på vad snön väger på ett visst ställe på taket: Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter. Tryck ner röret lodrätt genom snön mot takytan på den plats där du vill mäta.


 • beräkna snötyngd på tak


 • Snölast beräkning

 • Snöns belastning på klammerinfästningen kan i vissa lägen bli betydande. De avgörande faktorerna är takets lutning, snömängden som ligger på taket och om det finns snörasskydd eller inte. Dimensionerande snömängd varierar över landet. Boverkets karta med olika snözoner för dimensionerande snölast enligt Eurokod 1 del 1 – 3.


 • Vad väger en kubik snö

   Snölastens grundvärde som beror på var i landet man befinner sig. Formfaktor. Lastreduktionsfaktor. En koefficient som varierar mellan 0 och 1 beroende på lastfall och byggnadsdel. Termisk koeff. En faktor som beror på energiförluster genom taket sätts normalt till Snölast. Tyngden av den snö som samlas på ett tak.

  Densitet snö

  Regler för hur stor snötyngd som tak och andra konstruktioner ska klara av att bära finns i Boverkets konstruktionsregler EKS. Med hjälp av knapparna nedan kan du jämföra snötäckets nuvarande tyngd med gällande regler. Här förklarar vi övergripande några begrepp som används i EKS.

   Snözoner sverige

  Karttjänsten visar beräkningar av hur mycket snö som just nu ligger på marken i Sverige och de snölastzoner som används vid planering av takkonstruktioner. Den visar även hur stor snömängden är just nu i förhållande till den last som tak minst ska klara av att bära.

  Blir snö tyngre när det töar

  1. Ta ett rör med en bestämd diameter och tryck ner det i snölagret på taket. 2. Håll för öppningen på röret och lyft så att all snö i röret följer med. 3. Väg snön och anteckna vikten i gram. Ekvationen du ska använda ser ut så här: qsnö = g / (0, x d x d) g är vikten av den uppsamlade snön i gram (g).