Sjömansunionen åland

Åland living

Sjömans-Unionens Ålandsavdelning finns i landskommunen, vilket man kan kalla för Finlands sjöfarts vagga. Sjöfarten har fört bröd på bordet för många ålänningar. Rederiverksamhet har utövats på ön genom tiderna.


 • Västersol åland


 • Studiebostad åland

  Sjömansunionen: "Svårt att ta strid för jobben" Kenneth Bondas Fackförbundet Sjömansunionens ordförande Kenneth Bondas menar att med tanke på förändringarna som skett inom Viking Lines flotta så var beskedet om omställningsförhandlingar inte så oväntat.

  Hyra garage åland

   Du kan ansluta dig som medlem i Finlands Sjömans-Union om du arbetar inom handelsflottan, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller med uppgifter som har med sjöfart att göra. Med samma blankett söker du om medlemskap i den Öppna Arbetslöshetskassa A-kassan.

  Västersol åland

 • Hela den finländska handelsflottan berörs när Sjömansunionen varslar om strejk. Går inte Rederierna i Finland med på löneförhöjningar på över 2,5 procent både 20inleds strejken den 1 mars. – Det är en strejk som skulle få betydande konsekvenser, säger Hans Ahlström, vice vd för Rederierna i Finland.
 • Fastighetskonsult åland

  SJÖFARTENS DAG arrangeras i år torsdagen den 12 maj på Alandica kultur och kongress i Mariehamn på Åland. Sjömans-Unionen är med på mässan! Sjöfartens dag har ordnats sedan år och har utvecklats till att bli en mötesplats för hela sjöfartsbranschen. Över företag deltar som utställare.

   Lokaler åland

  Förändringen kommer för skärgårdstrafiken. Frågan är bara hur den ser ut. Och vilken roll Sjömansunionen ska välja att spela.I tisdagens Nya Åland (den 27 mars) finns en intervju med rederichef Kaj Ja.


 • sjömansunionen åland


 • Disponent åland

  Nu väntar vi på att riksförlikningskvinnan eller -mannen lagenligt kallar in arbetsmarknadsparterna till förhandling, säger förbundssekreteraren Kenneth Bondas på Sjömansunionen. Cirka 5 anställda på finskflaggade passagerarfartyg, fraktfartyg och isbrytare berörs av strejkvarslet.

  Nyproduktion åland

  Fram till var sjöfolket splittrat i fem organisationer: Svenska sjömansunionen, Svenska eldareunionen, Sjöfarande kvinnors förening, Svenska stewardsföreningen och Svenska Amerika-liniens intendenturpersonalsförbund. Svenska sjöfolksförbundet bildades genom att dessa organisationer sammanslöts på initiativ av LO.