Hur uppstår rädsla

Fobier behandling

Rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande, till exempel mörkerrädsla och rädslan att bli utsatt för brott.


Stark rädsla korsord

Bota din fobi hos Mindler. Mindlers psykologer guidar dig igenom olika typer av fobier & rädslor – hur och varför de uppstår samt behandling. Våra psykologer kan hjälpa dig med att få bukt med din fobi/fobier. Vi erbjuder även självhjälpsprogram i kombination med samtal. Social fobi.

10 vanligaste fobierna

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi). Rädsla är en av människans fundamentala känslor (se även emotion), vars funktion är att skydda oss från faror.

  Vanliga fobier

Att kunna uppleva rädsla är en viktig del i däggdjurs överlevnad, något som hos människor vanligen utvecklas mellan sex månader och ett års ålder. [ 5][ 6] Att uppleva rädsla är alltså en viktig motiverande faktor, och rädslan får människor att välja beteenden som uppnår det önskade målet, alltså att reducera obehag.


 • Fobi för sjukdomar
 • Vad händer i kroppen vid rädsla

  Många känner sig utlämnade och otrygga men det finns metoder för att förstå sin rädsla o Rädsla är en känsla som dominerar mycket i vår värld för närvarande.


  Fobi för sjukdomar

 • Strategier för att hantera rädsla tar upp dessa tre komponenter. Målet är inte att bli av med rädslan helt. Det handlar snarare om hur du är Klara viktiga situationer trots rädslan burk. Vi visar dig fyra strategier för hur du kan övervinna din rädsla. 1: Att övervinna rädsla genom konfrontation.
 • hur uppstår rädsla
 • Rädsla synonym

  Rädsla hos hund. Det finns många hundägare som upplever att deras hund lever med rädslor. Det kan variera från lätt oro till ett panikartat tillstånd. Även om hundägaren upplever detta som besvärligt verkar det ändå vara okunskapen om hur man kommer tillrätta med det som är jobbigast att leva med. Hundar kan utveckla rädsla för.


  Konstiga fobier

  Många människor har en viss rädsla för att flyga, men i de flesta fall övervinner de det - och flyger fortfarande. Om rädslan för att flyga blir så allvarlig att de drabbade inte längre går ombord på ett plan, talar läkare om aviofobi. PraxisVITA förklarar hur rädsla uppstår och hur den kan behandlas. Vad är rädsla för att flyga?.