Vad betyder avvikande tjänstgöring

Extra tid i pengar kommunal

Avvikande tjänstgöring är det begrepp som används för att rapportera in tid i självservice. Tänk på För att du ska få ersättningen måste din chef bevilja din tjänstgöring. När chefen har beviljat din tjänstgöring ser du en bock i rutan vid den aktuella dagen. Så här gör du för att rapportera avvikande tjänstgöring.

Extra tid i ledighet

Under avvikande tjänstgöring finns de poster som handlar om förändrad arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden. Nedan får du förklaring över när vilken orsak ska användas. Orsaker och förklaringar för chef: Extra tid i pengar/ledighet ej ATL Denna orsak används när en medarbetare arbetar mer/övertid upp till %.
 • Avhåll tjänstgöring


 • Avvikande tjänstgöring kommunal

   När du ska rapportera avvikande tjänstgöring (till exempel arbetade timmar för en timanställd eller extratid för en månadsanställd) på en medarbetare börjar du med att välja organisation: leta upp den gren där medarbetaren ligger placerad; markera avdelning/gren; klicka sedan på Välj.
 • Används vid registrering av


 • vad betyder avvikande tjänstgöring
 • Avhåll tjänstgöring

 • Avvikande tjänstgöring används när du vill få ut ersättning till den anställde utöver ordinarie schema eller vill kostnadsföra de timmar som ligger i schemat på ett annat ansvar. Avvikande tjänstgöring kan du göra från Bemanning/Översikt el- ler Beslut/Avvikande tjänstgöring. Bemanning/Översikt.


 • Extra tid i pengar ej atl

  avvikande tjänstgöring för en viss period eventuell Ob-ersättning, jour och/eller beredskapsersättning för ett specifikt arbetspass. Flera anställningar Om du har fler anställningar väljer du den du önskar få en tidutvärdering på under rubriken Anställning. Välj period Under Period väljer du den månad du önskar se översikten för.

   Är däremot den avvikande

  Månadsavlönad Du som är månadsavlönad rapporterar in extratid under avvikande tjänstgöring i Personec P, självservice. Timavlönad Du som är timavlönad rapporterar dina arbetade timmar under avvikande.

  Används vid registrering av

  Hjälp gärna Wikipedia med att åtgärda problemet om du kan, eller diskutera saken på diskussionssidan. Tjänsteförrättande (förkortat tjf) avser en person som upprätthåller en tjänst, när den ordinarie befattningshavaren tillfälligt är frånvarande p.g.a. tjänsteresa, semester, kortvarig sjukdom e d. Ofta innebär det att en.

  Välj sedan Avvikande tjänstgöring

  Brandls tjänstgöring omfattar flera koncentrationsläger. Första tjänstgöring omfattar två år. Nu har han avslutat sin tjänstgöring i Washington. Carl-Erik Nilsson berättar om tjänstgöring i utlandet.-Ofta ligger tjänstgöringen till grund för problemen. Den åtta månader långa tjänstgöringen förändrade hennes liv.